Fråga 2019/20:31 Handläggningstiderna för säkerhetsklassificering

av Lars Püss (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I takt med att vår försvarsförmåga nu stärks så ökar också behoven för våra myndigheter, som Försvarsmakten, att kunna utnyttja externa konsulter. Det är en viktig resurs för att täcka kompetens och personalbrister, framför allt i det läge som Försvarsmakten befinner sig i nu.

Just nu är väntetiden 7–9 veckor för att få en anställd säkerhetsklassad, vilket inte kan vara en rimlig handläggningstid. Effekten blir fördröjda projekt och ökade kostnader utan att det leder till något som är bättre, snarare tvärtom.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser ministern på problematiken, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att korta handläggningstiderna för säkerhetsklassificering?