handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd

Skriftlig fråga 2001/02:983 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 3 april

Fråga 2001/02:983

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Mona Sahlin om handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd

Kommunerna och deras skolor arbetar för närvarande intensivt med att införa Internet och e-post på sina skolenheter. Detta för att så snart som möjligt ge eleverna det verktyg de behöver för att söka och utbyta kunskap med olika människor och organisationer. Relativt generösa statliga bidrag utgår också för denna utbyggnad.

I kommuner med många skolenheter utspridda över en relativt stor yta är ofta en luftburen kommunikation att föredra. Att erhålla bygglov och få utrustning på plats tar ofta inte så lång tid. Däremot tar det oacceptabelt lång tid för att få frekvenstillstånd beviljade. I vissa faktiska fall kan man konstatera att handläggningstiden hos PTS kan bli upp till nio månader för att erhålla ett frekvenstillstånd. Detta trots uttalanden från regeringen att handläggningstiden hos PTS skulle påskyndas för kommunerna.

Med anledning av det sagda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att faktiskt påskynda handläggningstiderna hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-03 Anmäld: 2002-04-09 Besvarad: 2002-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-10)