Handläggningstider hos myndigheter

Skriftlig fråga 2011/12:428 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 27 februari

Fråga

2011/12:428 Handläggningstider hos myndigheter

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Bostadsbidragen är utformade för att täcka individers behov av en bra bostad och ge ekonomiskt svaga hushåll möjlighet att möta sina bostadskostnader. Vi socialdemokrater ser inte bara bostadsbidragen som ett viktigt familjepolitiskt instrument utan också som en viktig del i en god social bostadspolitik. En social bostadspolitik förbättrar förutsättningarna för individer med svåra ekonomiska situationer. Bostadsbidragen är en av de mest träffsäkra stödformerna till hushåll med låga inkomster och förbättrar därmed förutsättningarna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att växa upp under goda boendeförhållanden.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är de myndigheter som handlägger ärenden kring bostadsbidragen. Utifrån myndigheternas egna rekommendationer och policyer ska ett ärende handläggas inom 30 dagar från att ärendet kommit in, undantag gäller i de fall där ärenden måste kompletteras eller är av särskild art. Detta bekräftas av handläggare och verksamhetsansvariga tjänstemän på respektive myndighet.

Det är bra när byråkratin fungerar men i dag gör den inte det. Snarare är det en regel än undantag att ett ärende tar längre än 30 dagar att handlägga. När jag har varit ute i landet har jag fått höra detta från alla möjliga håll, jag minns särskilt en kvinna som berättade att hon i samband med sin fars bortgång sökte bostadsbidrag åt sin mor och att det hade tagit mer än 14 veckor, det vill säga drygt tre månader, innan hon hade fått besked ifrån myndigheten. Detta är djupt beklaglig och helt oacceptabelt.

Jag vill ställa frågan till statsrådet om vad han avser att göra för att säkerställa och förbättra dagens ohållbara situation kring dessa handläggningstider.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-27 Anmäld: 2012-02-28 Besvarad: 2012-03-07 Svar anmält: 2012-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-07)