Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt

Skriftlig fråga 2017/18:1421 av Lars Tysklind (L)

Lars Tysklind (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är i stort behov av upprustning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Sträckan är hårt belastad både vad gäller arbetspendling, godstrafik och trafik kopplat till besöksnäringen.

Vägen är därför prioriterad i den regionala planen och när det gäller den nu aktuella etappen mellan Rotviksbro och Bäcken är både planering och finansiering på plats.

Trafikverket har beslutat att vägavsnittet ska läggas med en helt ny sträckning. Ett beslut som överklagades till regeringen. Det har nu gått drygt 15 månader utan beslut från regeringen i frågan.

Den långa beredningen hos regeringen skapar stor osäkerhet i fråga om hur och när detta angelägna projekt kan starta. Varje dags fördröjning förstärker detta, och situationen är i grunden inte acceptabel.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Tomas Eneroth:

Anser statsrådet att det är rimligt med så långa handläggningstider, och avser statsrådet att vidta åtgärder för att korta handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga