handläggningstiden hos PRV

Skriftlig fråga 1998/99:906 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)
Fråga 1998/99:906 av Karin Pilsäter (fp) till näringsministern om handläggningstiden hos PRV

den 10 september

 

Enligt uppgift från PRV är väntetiden för att få en namnändring av ett bolag registrerad och godkännande påbörjat nu uppe i 18 veckor. Den nyföretagare som för att undvika den väl omvittnade byråkratin och väntetiden för nyregistrering i stället köper ett s.k. lagerbolag i september, får ändå vänta till framåt jul med att få reda på om det valda företagsnamnet kan registreras eller ej. Utan namn är det svårt att komma i gång med verksamhet.

 

Med anledning av detta undrar jag vad näringsministern avser göra för att väntetiderna för handläggning av ärenden hos PRV skall minska.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-09-10 Anmäld: 1999-09-14 Besvarad: 1999-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga