Handläggningen av ansökningar om medborgarskap

Skriftlig fråga 2009/10:1016 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 3 september

Fråga

2009/10:1016 Handläggningen av ansökningar om medborgarskap

av Tomas Eneroth (s)

till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m)

Under mina besök i Kronobergs län får jag ofta frågan varför det tar så lång tid att få svar på medborgarskapsansökningar. Många är förvånade över de långa väntetiderna. Det är nu inte ovanligt med väntetider på upp till tio månader, vilket innebär att medborgarskapsansökningarna inte blir prövade inom en rimlig tid.

Den långa väntetiden har detta året dessutom inneburit att enskilda förhindras att rösta i riksdagsvalet och får endast möjlighet att rösta i kommun- och landstingsvalet.

Vilka åtgärder avser migrationsministern att vidta för att korta de långa väntetiderna vad gäller medborgarskapsansökningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-03 Besvarad: 2010-09-16 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-16)