Handikappanpassning av bostäder

Skriftlig fråga 2006/07:1350 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 12 juni

Fråga

2006/07:1350 Handikappanpassning av bostäder

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

En undersökning som Socialstyrelsen har gjort visar att många äldre, främst kvinnor, som är rörelsehindrade riskerar att bli fångar i sitt eget hem. Orsaken är att fastigheterna inte är handikappanpassade. Det saknas till exempel ramper. Socialstyrelsens undersökning visar ännu en gång behovet av insatser för att handikappanpassa bostäderna.

Med anledning av Socialstyrelsens undersökning vill jag fråga statsrådet vad hon är beredd att göra för att bostäderna på ett bättre sätt ska handikappanpassas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-12 Anmäld: 2007-06-12 Besvarad: 2007-06-20 Svar anmält: 2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-20)