Handhållen kommunikationsutrustning i trafiken

Skriftlig fråga 2017/18:721 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Från och med 1 februari 2018 är det förbjudet att hålla kommunikationsutrustning i handen när du kör. Utredningen som beredde förslaget föreslog att förbudet enbart skulle gälla mobiltelefoner, men regeringen bestämde sig för att gå längre, vilket innebär att förbudet nu även omfattar exempelvis handhållen kommunikationsradio.

För framför allt bussförare och chaufförer inom åkerinäringen är det helt nödvändigt att sporadiskt kunna använda sig av handhållen radio som en kommunikationsutrustning, då kontakt via radiokommunikation är en central del i arbetet. De nya reglerna innebär bland annat att tiotusentals bussar runt om i landet som i dag är utrustade med en handhållen mikrofon nu måste bytas ut. Det här är en reglering som kommer att innebära omfattande kostnader för många företag, i en redan hårt pressad bransch, när ny kommunikationsutrustning måste installeras i tiotusentals fordon. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Anser statsrådet att de nya reglerna inte kommer att utgöra ett betydande problem för stora delar av vårt lands yrkeschaufförer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-06 Överlämnad: 2018-02-07 Anmäld: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga