Handelsrelationer och mänskliga rättigheter med bland annat Kina

Skriftlig fråga 2006/07:272 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 5 december

Fråga

2006/07:272 Handelsrelationer och mänskliga rättigheter med bland annat Kina

av Hans Linde (v)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

Ministern har som riksdagsledamot varit en tydlig kritiker av satsningar på handel med bland annat Kina. Ministern har redan träffat en delegation bestående av tjänstemän och affärsmän från Kina. Vid detta tillfälle hade ministern möjlighet att ifrågasätta de brott mot mänskliga rättigheter som begås av företag i Kina.

Enligt uppgift i Dagens Nyheter tog ministern vid detta möte dock inte upp frågor som rör mänskliga rättigheter med hänvisning till att det inte är företagare som utdömer dödsstraff. Detta är en mycket snäv syn när det gäller möjligheterna att kämpa för mänskliga rättigheter. Frågor om mänskliga rättigheter omfattar även fackliga rättigheter såväl som rätten till liv när det handlar om drägliga arbetsförhållanden, frågor om barns rättigheter med mera. Dessa frågor måste anses vara centrala när det gäller ekonomi och handel med andra länder.

Min fråga till statsrådet Sten Tolgfors är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta när det gäller att se till att mänskliga rättigheter efterlevs i frågor som rör ekonomi och handel med Kina och andra länder med likartade förhållanden inom arbetslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-05 Anmäld: 2006-12-05 Svar anmält: 2006-12-14 Besvarad: 2006-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-14)