Händelsen i England och behovet av ökade kontroller

Skriftlig fråga 2019/20:265 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Vi berörs alla av nyheten att 39 människor har hittats döda i en kyltrailer strax utanför London. Att det är fråga om människosmuggling står utom allt tvivel, och mönstret känner vi igen från tidigare händelser med samma tragiska utgång. Mycket talar också för att föraren av transporten är oskyldig, eftersom han hämtade trailern vid en hamnterminal. För föraren måste det här vara mycket påfrestande då han, i varje fall inledningsvis, misstänktes för mord.

Det är välorganiserade internationella nätverk som arbetar med just människosmuggling, och verksamheten är omfattande. Vid ett annat uppmärksammat fall med människosmuggling för några år sedan var verksamheten knuten till en mindre ort i Västra Götaland. Människosmugglingen har ökat, och antalet dödsfall har varit stort genom åren. Det som nu sker i England visar med all önskvärd tydlighet hur grym denna verksamhet är. Under en lång rad av år har Europa, och inte minst Sverige, blundat för den omfattande kriminella verksamhet som styr handeln med människor.

Att de kriminella nätverken har kunnat växa så mycket beror till stor del på utebliven kontroll ute på vägarna och vid gränsövergångar. Upptäcktsrisken är i det närmaste noll, och de kriminella löper mycket liten risk att en transport stoppas, vilket ger dem fritt utrymme att expandera sin brottsliga verksamhet. Förlorare är naturligtvis de människor som dör i den här hänsynslösa hanteringen, men det får också andra konsekvenser i samhället. Det skapas ett parallellt samhälle där de kriminella har sin egen maktutövning.

Att tullens kontroller och inte minst kontroller på väg har minskat kraftigt de senaste åren är väl känt, och det begränsar kampen mot de kriminella nätverken. Eftersom de kriminella arbetar över ytan och eftersom gängen ständigt byter strukturer är behovet av kontroller betydligt större i dag än tidigare. Att vägnätet är en viktig del i den kriminella logistiken är också väl känt.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Tänker statsrådet ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga