Handelsavtalet med Israel

Skriftlig fråga 2009/10:880 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 juni

Fråga

2009/10:880 Handelsavtalet med Israel

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Handeln mellan EU och Israel är omfattande, enligt uppgift runt 26 miljarder euro. Israel har också ett av EU:s mest förmånliga handelsavtal, EU-Israel Association Agreement. Alla EU:s associationsavtal är dock villkorade för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. I kapitel två i avtalet med Israel står det tydligt att de mänskliga rättigheterna måste respekteras. Om inte det sker kan avtalet hävas av EU. EU har tidigare vidtagit sådana åtgärder. EU suspenderade samarbetsavtalet med Uzbekistan 2007 och har vidtagit liknande åtgärder mot Burma och Vitryssland.

EU borde göra detsamma mot Israel och suspendera handelsavtalet.

Vilka initiativ har statsrådet tagit för att det brådskande ärendet om suspendering av EU:s handelsavtal med Israel har aktualiserats?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-04 Anmäld: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-10 Svar anmält: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-10)