Handelsavtal som gynnar befolkningen

Skriftlig fråga 2009/10:906 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 17 juni

Fråga

2009/10:906 Handelsavtal som gynnar befolkningen

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Mineralrika utvecklingsländers befolkning borde gynnas mer av resurserna som finns. Därför borde avtalen mellan länderna och globala gruvföretag utformas annorlunda än i dag, anser den New York-baserade tillsynsorganisationen Revenue Watch Institute. Enligt Revenue Watch Institute är det i dag bolagen och ett fåtal högt uppsatta personer i länderna som ofta är de stora vinnarna. Revenue Watch Institute arbetar för att befolkningen i utvecklingsländer ska få större del av vinsten från landets naturtillgångar, som olja, gas och mineraler. De reser runt och försöker påverka regeringar och företag. I dag är många av de avtal som gruvbolag och länder ingår med varandra, inte något som befolkningen får insyn i. Det öppnar för korruption och landets rika mineraltillgångar gynnar inte befolkningen. Störst är problemen i Afrika där stater som Ghana och Tanzania har haft enorma mineraltransporter som ser stora ut på pappret men staterna har tjänat lite på dem. Företagen kommer från Europa, Kanada, USA, Kina och Indien.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta så att globala gruvföretag följer en uppförandekod till förmån för den inhemska befolkningens intressen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-17 Anmäld: 2010-06-17 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)