Handels- och investeringsbojkott mot Burma

Skriftlig fråga 2009/10:720 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 15 april

Fråga

2009/10:720 Handels- och investeringsbojkott mot Burma

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Juntan i Burma (Myanmar) måste sättas under ekonomisk press för att stärka strävandena mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Utländska investeringar i Burma kommer främst från Kina, Singapore, Sydkorea, Indien och Thailand. Kina är Burmas största handelspartner och har också levererat stora mängder vapen och ammunition till den burmesiska militären. Även Indien har på senare år närmat sig juntan efter att först ha stött oppositionen, dels som en motvikt till rivalen Kinas ökande inflytande, dels för att Indien liksom Kina är intresserad av Burmas rika tillgångar på naturgas och andra energikällor. Allvarliga samtal måste föras med Kina om dess ekonomiska stöd till Burmajuntan.

Tyst är det också från det sydostasiatiska handelsblocket Asean. I Asean ingår förutom Burma också Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Brunei, Kambodja, Laos och Vietnam. Det kan konstateras att flera av dessa stater är enpartistater eller auktoritärt styrda, varför intresset av att kritisera juntan i Burma är lågt. Asean måste också sättas under press att utesluta Burma.

Vilka initiativ till en handels- och investeringsbojkott mot juntan i Burma är statsrådet beredd att ta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-15 Anmäld: 2010-04-15 Besvarad: 2010-04-21 Svar anmält: 2010-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)