Handeln med personuppgifter inom e-hälsosektorn

Skriftlig fråga 2019/20:580 av Niklas Karlsson (S)

Niklas Karlsson (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Välfärden står inför stora utmaningar när allt fler blir äldre samtidigt som andelen personer i yrkesverksam ålder minskar. Många sätter sina förhoppningar till digitaliseringen, och det är självklart att det finns mycket vi kan göra för att använda den nya tekniken för att utveckla välfärden. Men det finns också fallgropar.

Explosionen av etiskt och medicinskt tveksamma e-hälsoföretag är bara början. I Storbritannien rasar debatten om appen Babylon Health, och under hashtagen #DeathByChatbot har läkare visat hur livsfarliga tillstånd avfärdas av algoritmerna.

Nyligen avslöjade Dagens Nyheter att Region Stockholm inför nya datasystem utan att kontrollera med Datainspektionen, och det är bara tre år sedan Region Halland delade känsliga patientdata med ett sjukhus i Boston som lät dem analyseras av ett privat företag.

Den nya informationsekonomin bygger ju just på delning av information, och speciellt våra hälsodata är en guldgruva. Det finns starka incitament för försäkringsbolag och företag inom e-hälsa och life science att komma över dem. Risken finns att våra sjukjournaler inte längre kommer att ses främst som arbetsverktyg i vården och data för seriös forskning utan som begärliga handelsvaror.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern att arbeta för att tillse att känsliga hälsodata från våra patientjournaler inte sprids på ett otillbörligt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga