Handel på landsbygden

Skriftlig fråga 2012/13:685 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 2 augusti

Fråga

2012/13:685 Handel på landsbygden

av Peter Hultqvist (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Att driva handel på landsbygden möter andra problem än att göra det i stora städer. Långa transporter och små varuvolymer påverkar priser och utbud. Självfallet får det effekter på konkurrenskraften.

Lanthandeln har ofta en central roll för bygdens utveckling. Därför är det ett samhälleligt intresse att verksamheter av detta slag överlever och utvecklas. Men då går det inte att blunda för de konkurrensnackdelar som lanthandeln drabbas av.

Med en rad åtgärder som bland annat kan innebära vidgat serviceutbud med kopplingar till olika typer av samhällsservice och annan kommersiell verksamhet finns det en möjlighet att stärka den lokala lanthandeln. Men de grundläggande problemen med extra kostnader för transporter och små volymer kvarstår.

Min fråga till landsbygdsministern är:

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att generellt stödja lanthandeln och bidra till en lösning på dess problem med extra kostnader för långa transporter och små volymer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-02 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-16 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-16)