Handel med stöldgods på nätet

Skriftlig fråga 2019/20:1954 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Ett allt större problem som uppmärksammas i flera städer är det omfattande problemet med cykelstölder. Tyvärr är detta ett mycket vanligt brott som drabbar många. Dessa vardagsbrott är tyvärr inte prioriterade inom Polismyndigheten, och med tanke på den kritiska situationen inom flera polisregioner och avsaknaden av förmåga i yttre tjänst är det inte konstigt att poliserna får lägga den här typen av ärenden åt sidan. Men signalen till medborgarna är att samhället inte reagerar. Detta måste vi ändra på, inte minst genom ökade satsningar på det brottsförebyggande arbetet.

Regeringen behöver även agera när den rådande situationen innebär att många stulna cyklar läggs ut till försäljning på nätet, till exempel på de stora på näthandelsplatserna, och där säljs öppet. Det måste finnas möjligheter att ingripa när enskilda upptäcker att deras stulna tillhörigheter säljs på nätet. I dag upplever dock många en maktlöshet eftersom försäljningen bara fortsätter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att stoppa försäljningen av stöldgods på nätet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-14 Överlämnad: 2020-08-17 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-31 Sista svarsdatum: 2020-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga