handel med stöldgods i kiosker och butiker

Skriftlig fråga 1998/99:59 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1998/99:59 av Krister Örnfjäder (s) till justitieministern om handel med stöldgods i kiosker och butiker

den 10 november

Enligt uppgift så har regeringen beslutat att skjuta på byggstarten av väg E 6 genom norra Bohuslän. Byggstarten skjuts fram ett år med hänvisning till att man behöver mer pengar till trafiksäkerhetsarbetet inom den s.k. nollvisionen.

Folkpartiet delar regeringens inställning att nollvisionen är ett viktigt projekt för att höja trafiksäkerheten. Det är dock olyckligt om pengar till detta arbete skall tas från vägprojekt som syftar till att höja säkerheten. En motorvägsutbyggnad på väg E 6 i norra Bohuslän skulle innebära en avsevärd förbättring för trafiksäkerheten i denna region.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till näringsministern:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att snarast fortsätta utbyggnaden av väg E 6 genom norra Bohuslän till motorvägs standard?

 

den 10 november

den 10 november

Enligt uppgift i tidningen Dagens Handel så har försäljningen av stöldgods i kiosker och småbutiker blivit allt mer utbredd i Stockholm. Tidningen erbjöd 30 slumpvis utvalda försäljningsställen stöldgods till låga priser och alla utom en ville köpa. Alla erbjöds i stort sett samma priser vilket innebär att det sannolikt finns en fastställd riktprislista för stulna varor.

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att komma till rätta med handeln av stöldgods i kiosker och affärer?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-10 Anmäld: 1998-11-16 Besvarad: 1998-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga