Handel med skrot

Skriftlig fråga 2012/13:370 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 8 mars

Fråga

2012/13:370 Handel med skrot

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I dag har vi ett stort problem med metallstölder. Exempel på sådana är stölder av koppar från byggnader och kommunikationssystem. Konsekvenserna av detta blir stora för samhället. Enligt uppgift från Regeringskansliet pågår det diskussioner mellan Justitiedepartementet och Näringsdepartementet om att utreda frågan om åtgärder mot metallstölder. Situationen är akut. Jag tycker därför inte att frågan är om det ska bli en utredning eller inte utan när den ska vara klar.

Jag vill därför fråga näringsministern när utredningen ska tillsättas och när den ska vara klar.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-08 Anmäld: 2013-03-08 Svar anmält: 2013-03-14 Besvarad: 2013-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-14)