Handel med skor och risk för miljögifter

Skriftlig fråga 2009/10:625 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 10 mars

Fråga

2009/10:625 Handel med skor och risk för miljögifter

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Som en följd av frihandeln tillverkar Sverige inga skor längre. Vi importerar i stället mer än 55 000 ton skor årligen och med dem också farliga kemikalier. Miljögifterna riskerar att hamna direkt i kroppen via huden, eller i naturen när skorna tjänat ut och blivit sopor.

Svenska Naturskyddsföreningen har undersökt både plastskor och vanliga läderskor. I samarbete med miljöorganisationer i Filippinerna, Indien, Sydafrika, Uganda, Tanzania och Indonesien köpte man in 27 par plastskor som analyserades. Av de 27 testade skorna innehöll 17 ftalater. I alla skor som testades fanns också tungmetaller: bly, kadmium och krom. I två skotyper fanns kvicksilver. I fråga om läderskorna var det lika illa. Undersökningen visade att det fanns en rad olika miljögifter. Den allvarligaste slutsatsen av undersökningen var, om man räknar med hur mycket skor som köps och kastas i Sverige, att tonvis av tungmetallen krom sprids i miljön varje år. Kromet används när lädret garvas. Både när skorna bränns som sopor eller om de blir liggande på en soptipp, kan krom omvandlas från en mindre farlig form till det cancerframkallande ämnet sexvärt krom. Arsenik, kvicksilver och bly hör till de farliga ämnen som hittades i skorna, förutom krom som fanns i höga halter i samtliga skor, utom i ett par naturgarvade. Två av de inköpta skotyperna innehöll dessutom azofärger som kan ge upphov till cancerogena aminer som kan lakas ut i svett när skorna används och tas upp i huden och som kan framkalla allergier.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få bort miljögifterna inom skohandeln och skoindustrin?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-10 Anmäld: 2010-03-10 Besvarad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)