Handel med elfenben

Skriftlig fråga 2019/20:366 av Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Varje dag dödas i genomsnitt 55 elefanter av tjuvjägare, och den afrikanska elefanten klassas i dag som sårbar. Konventionen om internationell handel med hotade arter och växter förbjuder internationell handel med elfenben från elefanter skjutna efter 1990. Trots detta pågår det fortfarande en omfattande handel med elfenben från de afrikanska länderna. Inom Europeiska unionen tillåts handel med antika elfenbensföremål om elfenbenet är äldre än från 1947 eller om elfenbensföremål som införskaffats mellan 1947 och 1990 åtföljs av ett särskilt certifikat. Den här lagliga handeln med äldre elfenbensföremål inom EU har skapat ett kryphål som utnyttjats av kriminella nätverk för att föra ut nytt elfenben från tjuvjagade elefanter på marknaden och som har gjort att EU har blivit ett transitområde för illegalt elfenben.

I ett brev till EU-kommissionen vädjar 30 afrikanska länder till EU om att stänga EU-marknaden för elfenben. Tjuvjakten på de afrikanska elefanterna hotar nämligen inte bara den biologiska mångfalden utan är även starkt kopplad till grov organiserad brottslighet som korruption och finansiering av terror- och milisgrupper. Lokala och nationella insatser mot tjuvjakt är dessutom kostsamma och tar resurser som annars skulle kunna satsas på utvecklingsarbete. Ett flertal länder såsom Kina, USA, Singapore och Storbritannien har redan vidtagit åtgärder för att stänga sina marknader för elfenben, men Europeiska unionen har hittills vägrat att stänga sin marknad.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att EU ska stänga sin marknad för elfenben?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Sista svarsdatum: 2019-11-20 Svarsdatum: 2019-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga