Handel med alkohol på nätet

Skriftlig fråga 2011/12:611 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 31 maj

Fråga

2011/12:611 Handel med alkohol på nätet

av Christer Engelhardt (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Antalet kommersiella aktörer som säljer alkohol direkt till konsumenter i Sverige via nätet har ökat de senaste åren. Dessa använder ofta aggressiv reklam, lockpriser av typen ”köp tre, betala för två”, och diverse erbjudanden. Nu har regeringen beslutat att utreda omfattningen av marknadsföringen av alkohol och tobak i digitala kanaler. Utredningen ska titta närmare på i vilken omfattning unga exponeras för alkoholreklam. Utredningen ska även omfatta tillsyn av e-handel och hemleveranser av alkohol och ålderskontrollen vid hemleveranser. Det är bra att regeringen nu tillsätter en utredning, men man kan ifrågasätta om direktiven på ett tillräckligt tydligt sätt skapar förutsättningar för att komma till rätta med grundproblemet: att allt fler kommersiella aktörer säljer alkohol direkt till konsumenter i Sverige.

I den utredning som föregick de nya reglerna kring privatimport föreslog utredaren att ett så kallat förmedlingsförbud skulle införas. Syftet var att tydliggöra att kommersiella mellanhänder inte skulle få utnyttja enskilda svenska medborgares rätt till privatimport för eget bruk till vad som i praktiken blir en omfattande detaljhandel direkt till konsumenter. Detta förslag kom dock aldrig med i den lagstiftning som vi har i dag. Inte heller finns detta med i de nu aktuella kommittédirektiven, trots att det blivit som den förra utredaren förutsåg: en kraftig ökning av antalet kommersiella aktörer som säljer vin och sprit via nätet. Då angav regeringen att den inte skulle tveka att vidta åtgärder om utvecklingen visade att det behövs.

Jag vill nu fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att utredningsdirektiven ska utformas så att det på ett tydligt sätt skapas förutsättningar att komma till rätta med den snabbt växande kommersiella alkoholhandeln till konsumenter i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Besvarad: 2012-06-07 Svar anmält: 2012-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-07)