Hamnarbetarförbundets strejkvarsel

Skriftlig fråga 2018/19:333 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

 

Den 27 februari kom ett strejkvarsel från Svenska Hamnarbetarförbundet om "total arbetsnedläggelse" med start den 6 mars men utan yttre tidsbegränsning. Det innebär en kraftig eskalering av den konflikt mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet som nu har pågått sedan mitten av januari. I Göteborg, där jag kommer ifrån, har dock Hamnarbetarförbundet genomfört konfliktåtgärder redan 2016.

Konsekvenserna av ett strejkvarsel om total arbetsnedläggelse utan yttre tidsgräns är svåröverblickbara men omfattande.

Samtidigt är konflikten komplicerad, eftersom Sveriges Hamnar redan har tecknat kollektivavtal med ett annat fackförbund. Regeringen har också tillsatt en utredning som syftar till att förhindra sådana här situationer. Den föreslår lagändring, men först från nästa år. Regeringen har också aviserat att en proposition ska komma, men inte förrän den 2 maj.

Med tanke på den eskalering som skett från Svenska Hamnarbetarförbundet i konflikten med Sveriges Hamnar väcks dock behovet av en skyndsam lagändring.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Avser arbetsmarknadsministern och regeringen att vidta åtgärder för att snarast få till en ändring av nuvarande lagstiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-28 Överlämnad: 2019-02-28 Anmäld: 2019-03-01 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga