Hämmande skatter

Skriftlig fråga 2005/06:1065 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 21 februari

Fråga 2005/06:1065 av Hans Backman (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Hämmande skatter

I ett tal vid börsdagen nyligen uttryckte finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg sina tankar om förmögenhetsskatten. Vi ska inte ha skatter som hämmar effektiviteten i ekonomin, sade Österberg i sitt tal.

Den skatt som mest av alla hämmar framväxten av riskkapital i svensk ekonomi är förmögenhetsskatten. Undersökningar visar att bristen på kapital i Sverige är stor, i synnerhet i mindre och nystartade företag samt på landsorten. Den svenska skattelagstiftningen har fört med sig att tusentals svenskar placerat sitt kapital med stort säkerhetsavstånd till den svenska skattemyndigheten. Siffror från SCB visar att de svenska hushållens odeklarerade tillgångar nu överstiger 800 miljarder kronor. Lägg till detta att det enbart bland de tio rikaste svenskarna finns förmögenheter motsvarande över 500 miljarder kronor hos personer som lämnat Sverige.

Allt som allt uppgår kapitalflykten till långt över 1 000 miljarder kronor. Om bara en liten del av det kapitalet återvände till Sverige skulle det skapa förutsättningar för tusentals nya jobb. En försiktig kalkyl kan till exempel baseras på ett återflöde om 50 miljarder kronor. Om återflödet skulle investeras i näringslivet skulle det skapa förutsättningar för 30 000 nya jobb. Om jobben går till några av den dryga miljon personer som i dag är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade skulle ökade skatter och minskade bidrag ge mer till statskassan än förmögenhetsskatten gör i dag.

Jag vill därför fråga om statsrådet avser att vidta åtgärder för att avskaffa förmögenhetsskatten, som ju hämmar svensk ekonomi genom att vara den skatt som mest av alla hindrar ökningen av riskkapital i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-21 Anmäld: 2006-02-21 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)