hälsoundersökningar för svenska soldater i Kosovo

Skriftlig fråga 2000/01:504 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari

Fråga 2000/01:504

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om hälsoundersökningar för svenska soldater i Kosovo

Enligt uppgifter i massmedierna har flera länder, bl.a. Spanien, Portugal och Finland, beslutat att hälsoundersöka sina soldater stationerade i Kosovo. Orsaken är att det framkommit uppgifter, som också bekräftats av Nato, att USA använt utarmat uran, i projektiler riktade mot pansarfordon och artilleriställningar. Samma ammunition har använts i Gulfkriget. Det misstänks att det finns ett samband mellan denna form av ammunition och att många amerikanska och kanadensiska soldater har fått olika former av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Beslutet om hälsoundersökningar har tagits efter att sex italienska soldater som tjänstgjort på Balkan fått leukemi. De finska soldaterna har redan lämnat blodprov för kontroll av andra gifter men dessa prov ska också analyseras vad gäller radioaktiv strålning.

I dag finns 805 svenska soldater i Kosovo. Totalt har 2 400 personer tjänstgjort där.

Min fråga till Björn von Sydow är:

Avser försvarsministern vidta åtgärder så att våra svenska soldater i Kosovo får genomgå en hälsoundersökning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-01-04 Anmäld: 2001-01-16 Besvarad: 2001-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-01-17)