Hälsotillståndet för vild fisk

Skriftlig fråga 2006/07:602 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 7 februari

Fråga

2006/07:602 Hälsotillståndet för vild fisk

av Lars Tysklind (fp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har funnit torsk i havet som har angripits av en ny bakterietyp, som orsakar sår i skinnet och skador på inre organ. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har konstaterat att det rör sig om en avlägsen släkting till den som orsakar harpest.

Vilken omfattning detta kan få på det redan minskade torskbeståndet är i dag omöjligt att säga.

SVA saknar för närvarande resurser för att följa de vilda fiskbeståndens hälsotillstånd. En övervakning av vild fisk skulle kunna bidra till att man upptäcker miljöpåverkan innan den drabbar däggdjur och fåglar.

Kunskapen om fisksjukdomarnas betydelse för fiskbestånden saknas till stora delar, varför ovanstående problem måste tas på stort allvar.

Kunskap är grunden för att vidta rätt åtgärder.

Vilka åtgärder är jordbruksministern beredd att vidta för att ge förutsättningar för ökad kunskap om sjukdomarnas påverkan på våra fiskebestånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-07 Anmäld: 2007-02-13 Besvarad: 2007-02-14 Svar anmält: 2007-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-14)