Hälsa för funktionshindrade

Skriftlig fråga 2007/08:1616 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 4 september

Fråga

2007/08:1616 Hälsa för funktionshindrade

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning än bland den övriga befolkningen. Men en stor del av ohälsan är möjlig att påverka.

I rapporten Onödig ohälsa från Folkhälsoinstitutet definieras fem faktorer för att förbättra hälsan för dessa personer: öka det sociala deltagandet, minska kraftig övervikt, öka den fysiska aktiviteten, förbättra de ekonomiska förutsättningarna och minska diskrimineringen. Detta är faktorer som är välkända som friskfaktorer för hela befolkningen och som därmed påverkar folkhälsan.

Utredningen visar också att det finns hälsoproblem som har ett direkt samband med funktionsnedsättning.

I Eskilstuna finns Regionalt Utvecklingscentrum, handikappidrott,UtvC, landets enda centrumbildning för breddidrott för funktionshindrade. Den grundläggande idén är att skapa nya möten mellan idrottare och deras ledare och ge funktionshindrade och nyskadade personer fler möjligheter till idrott i aktiviteter som är anpassade till deras idrottsliga nivå, ålder, typ av funktionshinder eller kön etcetera. De erbjuder lösningar så att fler kan idrotta. UtvC har ingen stabil finansiering. Åsa Llinares Norlin som är forskningsansvarig vid UtvC har gjort en studie som visar att funktionshindrade som är idrottsaktiva behöver färre vårdbesök, 20 timmar mindre assistansbehov per vecka och att statens kostnader kan minska med 300 000 kronor per person och år.

Min fråga är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ge en stabil finansiering till Regionalt Utvecklingscentrum, handikappidrott och därmed ge fler funktionshindrade möjlighet till ett aktivt liv?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-04 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-18 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-18)