Halmstads flygplats

Skriftlig fråga 2017/18:988 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Halmstads kommun ansvarar sedan drygt tio år för driften av Halmstads flygplats sedan staten lämnade över ansvaret. Huvudskälet till att kommunen tog på sig detta ansvar var att säkerställa att Halmstad även i fortsättningen skulle ha goda kommunikationer med Stockholm, i form av reguljärflyg.

Hela nyttan av flygplatsen handlar dock inte enbart om möjligheten till reguljärflyg till Stockholm.

På samma gång ligger en av Sveriges största garnisoner i Halmstad. I huvudsak inrymmer den luftvärnsregementet, Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan. För försvarets del är tillgången på goda kommunikationer helt avgörande. Ur ett strategiskt perspektiv är tillgången till en hamn och flygplats avgörande – från att i fredstid kunna snabbt förflytta personal eller teknisk utrustning till att i kristider skeppa flera stridsklara bataljoner. 

I det här sammanhanget är det därför ganska förvånande att Sveriges samlade luftförsvarsförmågas möjligheter att snabbt kunna förflyttas till stora delar vilar i händerna på en enskild kommun.

Till följd av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att det finns adekvat tillgång till kommunikationer i både freds- och kristider för våra militära förband?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga