Hållbart producerad palmolja

Skriftlig fråga 2018/19:524 av Anna Wallentheim (S)

Anna Wallentheim (S)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

År 2018 släppte Naturvårdsverket en rapport som visar, enligt en ny beräkningsmodell, att 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier kopplat till svensk konsumtion sker i andra länder. De stora koldioxidutsläppen från avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas framför allt av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika, främst Brasilien.

Efterfrågan på palmolja är stor och växer globalt, och Europa är en av världens största importmarknader. Palmolja är en mångsidig och effektiv produkt som kommer att fortsätta att användas i olika branscher och i många livsmedelsprodukter. Fel producerad orsakar palmoljan avskogning av unik och viktig regnskog. I dessa fall hotar palmoljeindustrin ovärderliga ekosystem och ignorerar i många stycken ursprungsbefolkningens rättigheter. Att ersätta den med andra former av oljor, till exempel soja eller kokos, är dock inte ett alternativ eftersom de inte är lika effektiva och därmed kräver ännu mer mark i anspråk än vad oljepalmen gör. Att helt förbjuda palmoljan är därför inte ett hållbart alternativ. Lösningen är att ställa högre och tuffare krav på företagen – både de som använder palmolja i sina produktioner och de som handlar med palmolja.  Därför måste Sverige som nation göra allt för att se till att palmoljan är hållbart producerad.

Ett arbete har inletts i Europa med syfte att stödja en 100-procentigt hållbar leverantörskedja av palmolja till senast 2020. Den så kallade Amsterdamdeklarationen syftar till att länder och organisationer visar sitt stöd för en fullt hållbar leverantörskedja av palmolja. Amsterdamdeklarationen har undertecknats av både regeringar och industriorganisationer i olika länder i Europa. Dock inte av Sverige.

Sverige har högt ställda miljö- och klimatmål och anses globalt vara ett föregångsland i hållbarhetsfrågor och hållbar konsumtion. Regeringen är också starkt pådrivande för en grön omställning i samhället. Därför borde Sverige skyndsamt sälla sig till de länder som stöder motverkande av skogsavverkning och som är för produktion av hållbar palmolja. Risken finns annars att andra mindre miljömedvetna nationer som Ryssland, Kina och Indien får större inflytande på palmoljeproduktionen, och risken är då att inga krav alls ställs. Sverige kan vara ledande i arbetet med att göra allt för att se till att palmoljan är hållbart producerad.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Hur kan Sverige vara drivande för att all palmolja ska vara hållbart producerat, och ämnar Sverige skriva på Amsterdamdeklarationerna till stöd för att motverka skogsavverkning och till stöd för en hållbar produktion av palmolja?

Frågan är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2019-04-10 Inlämnad: 2019-04-10 Anmäld: 2019-04-11 Sista svarsdatum: 2019-04-17 Återtagen: 2019-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.