Hållbarhets- och ursprungsmärkning av drivmedel

Skriftlig fråga 2012/13:501 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 13 maj

Fråga

2012/13:501 Hållbarhets- och ursprungsmärkning av drivmedel

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Under senare år har frågan om var och hur våra drivmedel produceras dykt upp allt oftare i debatten. Dels frågar sig allt fler konsumenter om den bensin eller diesel de tankar kommer från diktaturstater som Saudiarabien, från crackingolja i USA eller Kanada eller från miljöfarliga borrplatser i Arktis. Andra ställer frågan om deras etanol härrör från olagliga odlingar i Afrika där invånarna utsatts för så kallad land grabbing.

I debatten har det ofta förts fram behovet av lagstiftning för att förhindra användandet av framför allt etanol från tredje världen som producerats på ett oetiskt sätt. Emellertid borde frågan vara större än så, eftersom det mest använda drivmedlet, olja, produceras runt om i världen på sätt som varken är etiskt eller miljömässigt försvarbara.

En enkel åtgärd för att lösa denna frågeställning och för att ge konsumenterna såväl bättre information som en reell valmöjlighet vore att införa hållbarhets- och ursprungsmärkning vid pumpen, en hållbarhets- och ursprungsmärkning som omfattar såväl ett ekologiskt som ett etiskt perspektiv.

 Min fråga till konsumentministern är:

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder i syfte att införa en hållbarhetsmärkning av drivmedel vid drivmedelsstationerna i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-13 Anmäld: 2013-05-14 Besvarad: 2013-05-22 Svar anmält: 2013-05-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)