Hållbara Gotland

Skriftlig fråga 2018/19:178 av Lars Thomsson (C)

Lars Thomsson (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Hållbara Gotland är ett statligt program administrerat av Tillväxtverket. Programmets syfte är att stärka utveckling och näringsliv på Gotland. Det bygger på ett löfte från förra regeringen om en finansiering på 100 miljoner kronor för perioden 2016–2020.

I den av riksdagen beslutade statsbudgeten finns inte utlovade medel med för de planerade satsningarna i programmet Hållbara Gotland för 2019 och 2020. De fanns inte heller med i det budgetförslag som övergångsregeringen lade fram.

Att pengarna saknas gör att redan fattade beslut från Tillväxtverket och Region Gotland nu står utan finansiering. Effekterna av detta är långtgående eftersom totalt 45 miljoner av de utlovade 100 miljoner kronorna fattas.

Hållbara Gotland är ett viktigt program för att klara den pågående omställningen på den gotländska arbetsmarknaden. Om finansieringen skulle avbrytas halvvägs in i programmet får det klart negativa effekter för länets arbetsmarknad och tillväxt, såväl för Region Gotland som för de företag och organisationer som har tagit på sig att driva projekt utifrån de av staten utlovade medlen och de fattade besluten.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är därför:

 

Hur planerar ministern att åtgärda denna situation, så att de löften som givits inom ramen för programmet Hållbara Gotland kan infrias?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-08 Anmäld: 2019-02-12 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga