hållbar transport- och miljöteknik

Skriftlig fråga 2000/01:1307 av Lundberg, Agneta (s)

Lundberg, Agneta (s)

den 29 maj

Fråga 2000/01:1307

av Agneta Lundberg (s) till miljöminister Kjell Larsson om hållbar transport- och miljöteknik

I syfte att minska förbrukningen av fossila bränslen sker en snabb utveckling mot ökad energieffektivisering inom transportsektorn runtom i världen. Eftersom det totala transportarbetet förväntas öka snabbare än vad ny teknik hinner introduceras, tyder allt på att energiförbrukningen för transporter fortsätter att öka i hög takt. Det är därför nödvändigt att integrera utveckling av fordonsteknik med byggandet av nya system för förnybara drivmedel.

Det internationella intresset ökar snabbt för denna industriella tillväxtfaktor, som innefattar hela systemkedjan från råvaruhantering och produktion till distribution och användning av fordon. Sverige har med sin långa tradition av industriellt skogsbruk, avancerad processindustri m.m. mycket goda möjligheter till en framträdande position i fråga om utveckling av hållbar transport- och miljöteknik globalt.

I dag saknas det dock svensk nationell strategi som tar fasta på potentialen inom detta område. Världen är i ett skriande behov av hållbara transportsystem och Sverige som industrination behöver nya tillväxtområden för framtida välfärd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Kjell Larsson om regeringen har några planer på att fastställa en nationell strategi för forskning och utveckling av hållbar transport- och miljöteknik.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-30 Anmäld: 2001-06-06 Besvarad: 2001-06-07