Hållbar konsumtion av textilier

Skriftlig fråga 2016/17:341 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Naturvårdsverket fick i augusti 2014 i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall. Detta för att dagens svenska textilkonsumtion orsakar stor miljöpåverkan. Det handlar om såväl klimatet som utsläpp av farliga ämnen – samtidigt som stora mängder vatten och energi förbrukas.

Utöver att textilkonsumtionen behöver bli mer hållbar för att Sverige ska nå sina miljömål finns också frågetecken att reda ut när det gäller det juridiska förfarandet i samband med textilinsamling. Det råder i dag en osäkerhet kring om kläd- och heminredningskedjor bryter mot lagen när de tar emot uttjänta textilier – eftersom det är oklart om textilierna ska betraktas som hushållsavfall eller som en resurs.

Naturvårdsverket avslutade uppdraget den 26 september 2016 och sammanfattade slutsatserna i Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag, med ärendenummer NV-06147-14. Regeringen har däremot inte aviserat några propositioner under riksmötet 2016/17 som rör en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Pågår det ett arbete inom regeringskansliet som rör en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall, och kommer ministern att lägga fram en proposition till riksdagen om detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-16 Överlämnad: 2016-11-17 Anmäld: 2016-11-18 Svarsdatum: 2016-11-23 Sista svarsdatum: 2016-11-23
Svar på skriftlig fråga