Häktet i Kalmar

Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Häktet i Kalmar ligger ovanför det före detta polishuset och har 35 platser för häktade med och utan restriktioner. Sedan polisen flyttade 2008 utgörs lokalerna under häktet av kontorslokaler för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Häktet i Kalmar har varit i bruk sedan 1974 och lokalerna ser ut därefter. Transporter sker i källargaraget och häktet är placerat på översta våningen med kontorsverksamhet däremellan. Detta är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt då alla rörelser kräver transport av de frihetsberövade.

Kriminalvården är en viktig statlig arbetsgivare i Kalmar med både häkte och anstalt. Mellan 2008 och 2010 diskuterades ett nytt häkte i anslutning till det nya polishuset i Kalmar. Då uppgav Kriminalvården att ett nytt häkte kunde stå klart 2013–2014. Detta skulle vara avhängigt en nedläggning av fängelset i Kalmar. År 2013 meddelade Kriminalvården att fängelset i Kalmar och häktet skulle vara kvar där de är. I juni 2016 presenterades den första delen av Kriminalvårdens genomförandeplan för infrastruktur, vilken inte innehöll några besked för Kalmars del.

Under hösten 2016 har mellan 20 och 30 klienter fått flyttats till andra häkten i Region Öst eller till häktet i Karlskrona på grund av platsbrist; hösten i stort har präglats av hög beläggning.

I en avsiktsförklaring tagen i planutskottet i Kalmar kommun i september 2016 framgår att man i kommande detaljplanearbete ska pröva lämpligheten av en kriminalvårds- eller kontorsbyggnad i anslutning till polishuset. Denna plan finns med bland de tio mest prioriterade detaljplanerna i Kalmar. Kalmar kommun planlägger just nu för placering av ett häkte i anslutning till polishuset.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Delar ministern min uppfattning gällande behovet av ett nytt häkte i Kalmar och vilka åtgärder kan ministern inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen vidta för att påskynda Kriminalvårdens besked i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-18 Överlämnad: 2017-04-19 Anmäld: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-04-26 Sista svarsdatum: 2017-04-26
Svar på skriftlig fråga