Häktet i Jönköping

Skriftlig fråga 2006/07:1130 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 maj

Fråga

2006/07:1130 Häktet i Jönköping

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Kriminalvården har ett ökande lokalbehov. Detta tycks dock inte ha uppmärksammats av regeringen. Angelägna investeringar kommer inte till stånd. Ett exempel där behovet av nya lokaler är akut är häktet i Jönköping. Behovet tydliggörs inte minst av det faktum att det är aktuellt som hovrättshäkte. Observatörsceller för att kunna hantera extraordinära situationer, rum för förhör, för advokatbesök samt för transporttjänsten är exempel på det som efterfrågas.

Jag vill fråga justitieministern vilka konkreta planer det finns för att tillgodose Kriminalvårdens lokalbehov och var häktet i Jönköping finns i den planeringen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-08 Anmäld: 2007-05-09 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)