Häktet i Halmstad

Skriftlig fråga 2016/17:870 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I juni 2010 lades häktet i Halmstad ned. Konsekvenserna för polisen i Halland var mycket negativa. Stora polisresurser fick användas till att transportera häktade till Göteborg eller andra häkten runt om i Sverige. Dessutom fick kriminalpoliser åka runt för att genomföra förhör. När flera häktades för samma brott fick polisbilar, med två poliser i varje bil, användas för transporter. Det förekom att så många som tre polisbilar med sammantaget sex poliser körde runt med häktade samtidigt. Enormt mycket polistid som behövdes för att bekämpa brott fick läggas på helt onödiga bilresor.

Efter massiva påtryckningar, såväl i riksdagen i form av debatter, frågor och motioner som från de halländska kommunerna, öppnades häktet i Halmstad tillfälligt i april 2013.

Drygt 200 personer häktas per år i Halmstad. Häktet i Halmstad är i stort sett alltid fullbelagt. Häktet har 10 platser, vilket är alldeles för få för det behov som finns. I dag är 32 personer häktade, och 22 av dessa har fått transporterats till andra häkten i södra Sverige och Jönköping. Två gånger per år prövar och beslutar Kriminalvården om häktet i Halmstad fortsatt ska vara kvar. Vid varje tillfälle har beslut fattats om att häktet måste bli kvar.

Det har nu kommit till min kännedom att det förs diskussioner om att avveckla häktet i Halmstad. Som ersättning för häktet skulle man i stället köra de häktade med polisbil till andra häkten. En internutredning hos polisen visar att konsekvenserna av att lägga ner häktet skulle innebära att antalet poliser som kan ingripa vid brott skulle minska, att utredningsverksamhetens kvalitet skulle försämras samt att kostnaderna för polisen skulle öka med flera miljoner kronor per år. Det konstateras i utredningen att häktet, ur ett samhällsperspektiv, inte bör stängas. Att häktet i Halmstad skulle läggas ned är helt otänkbart. Snarare behöver antalet häktesplatser i Halland kraftigt ökas så att polisen kan fokusera på polisarbetet.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är:

 

Avser statsrådet och regeringen att agera så att häktet i Halmstad blir kvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-16 Överlämnad: 2017-02-17 Anmäld: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Sista svarsdatum: 2017-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga