häktessituationen

Skriftlig fråga 2000/01:1325 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 1 juni

Fråga 2000/01:1325

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om häktessituationen

Måndagen den 28 maj satt 340 personer dömda till fängelse kvar på häkten och väntade på en anstaltsplats.

Den 1 april hade drygt hälften av landets häkten en beläggning på över 100 % av antalet tillgängliga platser. I topp låg Nyköping med 121 % och Karlskrona med 114 %.

Beläggningssituationen är oerhört pressad. Det finns heller inga tecken som tyder på att antalet intagna minskar. Under året har eller kommer 250 nya platser att öppnas. Detta kommer dock inte vara tillräckligt. Ytterligare åtgärder behövs. Den höga beläggningen innebär säkerhetsproblem och gör det i det närmaste omöjligt att bedriva en bra kriminalvård.

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att rätta till beläggningssituationen på häkten och anstalter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-01 Anmäld: 2001-06-06 Besvarad: 2001-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-12)