Häktessituationen i Västerås

Skriftlig fråga 2018/19:459 av Pia Nilsson (S)

Pia Nilsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges sjunde största kommun Västerås har i dagsläget inget häkte. En konsekvens av det är att stora resurser läggs på att transportera såväl häktade personer som poliser och advokater med flera till häkten i exempelvis Falun, Örebro, Uppsala och Karlstad. Det är ett långt ifrån optimalt användande av polisiära och samhälleliga resurser, samtidigt som vi har polisbrist och trygghetsproblem av stora mått.

Polismyndigheten har aviserat att den avser att bygga ett nytt polishus av typen rättscentrum i Västerås. Men det nya polishuset, som ska stå klart 2024, ser i dagsläget ut att bli utan häkte. Kriminalvården uppger att den vill vara en del av Polismyndighetens projekt och hänvisar till stora effektiviseringsförtjänster, men man konstaterar att den långsiktiga finansieringen saknas.

Häktessituationen är allvarlig i hela landet, och jag kan inte nog betona vikten av att poliserna i Västmanland får ägna sig åt polisarbete – inte åt transporter – om vi ska lyckas öka tryggheten för länets invånare.

Jag vill därför ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården har de resurser som myndigheten behöver för att kunna öka antalet häktesplatser i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga