Häktesplatser i Västerås

Skriftlig fråga 2019/20:175 av Mikael Damsgaard (M)

Mikael Damsgaard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Västerås, som är Sveriges sjunde största kommun, har sedan fyra år inget häkte. Det betyder att polisen får lägga stora resurser på transporter till andra städer såsom Uppsala, Örebro och Karlstad.

Transporter av häktade tar stora polisresurser i anspråk. Mycket tid åtgår också för resor som utredare behöver göra i samband med förhör med misstänkta eller då häktade med restriktioner ska träffa anhöriga.

Sammantaget innebär nuvarande situation att värdefulla polisiära resurser, som borde användas för att bekämpa brott, i stället används till transporter. I en situation där allvarlig och grov brottslighet breder ut sig måste polisens resurser användas bättre.

Polismyndigheten planerar för att ett nytt polishus i Västerås ska stå klart 2024. Det finns i samband med det möjlighet att skapa ett rättscentrum där polis, åklagare och häkte samlas i närheten av Västmanlands tingsrätt. Ett sådant rättscentrum skulle bidra till att hela rättsväsendets resurser kan användas mer effektivt.

Kriminalvården planerar emellertid att i stället inrätta ett häkte på Salbergaanstalten i Sala, trots att det ur polisiär synvinkel är bättre att ha häkten på stora orter där det finns många häktade och större polisresurser.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur många arbetstimmar har poliser i Västmanland använt för transporter till och från häkten på andra orter sedan häktet i Västerås stängde för fyra år sedan, och avser ministern att verka för att ett nytt häkte inrättas i Västerås i samband med att ett nytt polishus byggs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-14 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga