Gynnsamma förlustavdrag

Skriftlig fråga 2008/09:741 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 16 mars

Fråga

2008/09:741 Gynnsamma förlustavdrag

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

En dom i Regeringsrätten nyligen öppnar möjligheter för stora koncerner med dotterbolag i EU-länderna att kunna kvitta bort vinster i den svenska verksamheten mot förluster i verksamhet bedriven i utlandet. Fram till nu har det inte varit möjligt att lägga ned ett företag i utlandet och samtidigt utnyttja förluster i bolaget för att sedan kvitta bort vinster i bolagets svenska verksamhet.

Skälen för Regeringsrättens dom uppges vara att EU:s medlemsstater måste ge företag likabehandling när det gäller risktagande, oavsett om etableringen är i hemlandet eller i en annan medlemsstat.

Domen riskerar att leda till att de svenska skatteintäkterna minskar med mångmiljardbelopp.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att säkerställa de svenska skatteintäkterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-16 Anmäld: 2009-03-17 Besvarad: 2009-03-25 Svar anmält: 2009-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-25)