Gymnasielagen och bestämmelsen om ställning som varaktigt bosatt

Skriftlig fråga 2019/20:636 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Genom den så kallade gymnasielagen har 7 000 ungdomar som alla har fått avslag på sin asylansökan fått möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Nu väcks frågan om 5 a kap. 1 § utlänningslagen, det vill säga bestämmelsen om ställning som varaktigt bosatt i Sverige, är tillämpbar. Av nämnda bestämmelse framgår att vistelse av tillfälliga skäl eller för studier inte räknas. Detta framgår även av Migrationsverkets hemsida.

Asylrättscentrum har i en analys (https://sweref.org/chefsjuristen-kommenterar-stallning-som-varaktigt-bosatt-i-sverige-vabo/) skrivit att rättsläget är osäkert eftersom syftet med gymnasielagen har varit att ge ungdomarna möjlighet till etablering, det vill säga bosättning av varaktig karaktär. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är det ministerns uppfattning att syftet med gymnasielagen har varit att ge berörda ungdomar en vistelse av tillfällig eller av varaktig karaktär, och avser ministern att tydliggöra lagens syfte?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-13 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Sista svarsdatum: 2019-12-30 Svarsdatum: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga