Gymnasielagen och arbetslösheten

Skriftlig fråga 2019/20:600 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Ett av kraven i gymnasielagen är att unga ska ha ett arbete som möjliggör försörjning under en längre tid, och Migrationsverket har tolkat det som att det krävs en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst två år. Detta måste de unga få inom sex månader efter godkända studier för att få förlängt uppehållstillstånd. 

Bland utrikes födda har Sverige rekordhög arbetslöshet och även bland unga är det en stor del som saknar arbete. Det tar tid att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Få ungdomar har en varaktig anställning efter sex månader. Många prognoser pekar nu på att Sverige är på väg in i en sämre konjunktur, och därmed riskerar fler att bli arbetslösa.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit, eller kommer att vidta, för att de ungdomar som beviljats uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ska ha en rimlig möjlighet att inom stipulerad tid komma in på den svenska arbetsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga