Gymnasiebehörighet

Skriftlig fråga 2017/18:50 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sedan utbildningsminister Gustav Fridolin tog plats som minister i den rödgröna regeringen har andelen gymnasiebehöriga niondeklassare sjunkit. Våren 2014, innan Sverige bytte regering, sa Gustav Fridolin att aldrig tidigare har så många nior lämnat skolan utan att ha gymnasiebetyg. Det är underkänt. Då låg behörigheten på 13,1 procent. Sedan 2014, och under Gustav Fridolins tid som ansvarig minister, har behörigheten till gymnasiet sjunkit varje år.

När vi skriver 2017 i kalendern har andelen icke behöriga till gymnasiet ökat till 17,5 procent. Andelen har ökat under varje år som Gustav Fridolin har varit utbildningsminister.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur avser ministern och regeringen att stävja utvecklingen där allt färre niondeklassare uppnår grundläggande behörighet till gymnasiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Överlämnad: 2017-09-29 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-11
Svar på skriftlig fråga