Gulfstaterna, demokrati och kvinnofrihet

Skriftlig fråga 2007/08:1456 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 juli

Fråga

2007/08:1456 Gulfstaterna, demokrati och kvinnofrihet

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den svenska regeringen vill, enligt tidningsuppgifter, knyta starkare band med Förenade Arabemiraten (UAE). I höst kommer en delegation med ministrar och investerare från Abu Dhabi att besöka Sverige och diskutera ökat samarbete och investeringar med den svenska regeringen. Statsrådet besökte i början av året flera stater i regionen, bland andra Abu Dhabi och Dubai.

UAE är i dag en konstitutionell monarki under ledning av en president och ett federalt högsta råd (Federal Supreme Council, FSC), som består av regenterna för landets sju emirat. De enskilda emiraten har formellt ett högt mått av självstyre. FSC är den främsta lagstiftande och verkställande institutionen i landet. En av rådets medlemmar väljs till president. Denne tillsätter i sin tur premiärminister och regering. I december 2006 hölls för första gången indirekta val till hälften av det federala nationella rådet (Federal National Council, FNC). FNC granskar lagförslag och har bland annat rätt att utfråga ministrar. Rådet väntas få ett utvidgat mandat framöver. UAE:s emiratiska medborgare utgör mindre än en femtedel av landets cirka fem miljoner invånare. Utländska medborgare från över 150 nationer utgör över 80 procent av befolkningen och den övervägande merparten av arbetskraften. Omfattande kritik, både nationell och internationell, har riktats mot situationen för de lågavlönade gästarbetarna. Emiratiska kvinnor har lika rätt till utbildning och arbete. Det finns bara två federala kvinnliga ministrar. För familjelagstiftningen gäller religiös lag (sharialag).

Avser statsrådet att i kontakterna med Förenade Arabemiraten påtala att i Sverige inkluderas både kvinnor och utländska medborgare i ekonomi och politik varför ett motsvarande förhållningssätt vore önskvärt hos våra finansiella partner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-04 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-19 Svar anmält: 2008-08-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-19)