Guinea-Bissau, Västafrika och narkotikahandeln

Skriftlig fråga 2008/09:844 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 15 april

Fråga

2008/09:844 Guinea-Bissau, Västafrika och narkotikahandeln

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Guinea-Bissau i Västafrika är ett av världens 20 fattigaste länder. Den överväldigande majoriteten av landets 1,5 miljoner invånare är extremt fattig och livnär sig på självhushåll och fiske. Nyligen har både presidenten och arméchefen dödats. Bakom de politiska motsättningarna i landet kan också ligga intressen hos de narkotikakarteller som hotar att mer eller mindre ta över hela stater i Västafrika. Enligt FN-organet Unodocs kontor för Västafrika, som har sitt högkvarter i Senegal, så kan Guinea-Bissau vara på väg att bli kontinentens första knarkstat, styrd av de narkotikaligor som använder landet som en mellanstation i frakten av kokain från Latinamerika till Europa. Unodoc har till uppgift att bekämpa narkotikahandel och terrorism. Under de senaste åren har allt större mängder kokain beslagtagits i Västafrika. År 2005 rörde det sig om knappt ett ton. Under 2006 och 2007 beslagtogs tre respektive sex ton kokain på väg från Västafrika till Europa, de största mängderna togs utanför Kanarieöarna, Kap Verde och Guinea-Bissau. Detta har fortsatt i samma omfattning under 2008, med stora tillslag också i Ghana, Sierra Leone och Liberia. Unodoc uppskattar att ca 27 procent, motsvarande 40 ton, av allt det kokain som förbrukas i Europa varje år har passerat Västafrika, i första hand Guinea-Bissau. Handeln med kokain beräknas vara värd motsvarande nästan 2 miljarder dollar om året. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Guinea-Bissaus bnp. Den mesta narkotikan smugglas sedan vidare genom Spanien, det land som enligt Unodoc är den främsta inkörsporten för kokain i Europa.

Vilka initiativ inom EU avser statsrådet att ta för att hjälpa Guinea-Bissau och stoppa den kokaintrafik till Europa som går via Västafrika och Spanien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-15 Anmäld: 2009-04-15 Svar anmält: 2009-04-22 Besvarad: 2009-04-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-22)