Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

gruppvåldtäkt

Skriftlig fråga 1999/2000:812 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 10 april

Fråga 1999/2000:812

av Amanda Agestav (kd) till justitieminister Laila Freivalds om gruppvåldtäkt

Det senaste året har medierapporteringen av gruppvåldtäkter ökat. Även om inte antalet anmälningar ökat på något drastiskt sätt så är det ett stort problem att övergrepp av detta slag över huvud taget sker.

Varje gång en gruppvåldtäkt sker är det enligt min mening ett misslyckande för samhället.

Sexualbrottskommittén arbetar nu med en lagöversyn. Det är välkommet.

Tyvärr löser vi nog inte dessa brott enbart med lagstiftning. Det behövs kraftfullare gemensamma åtgärder för att motverka detta.

Är regeringen beredd att ta fram en nationell handlingsplan för att motverka gruppvåldtäkter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-10 Besvarad: 2000-04-19 Anmäld: 2000-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-19)