Grundutbildning till hemvärnet

Skriftlig fråga 2018/19:372 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgift förekommer det att personer kallas in genom plikt till militär grundutbildning mot hemvärnet. Detta torde innebära att dessa personer inte kan krigsplaceras i hemvärnet utan att först ha ansökt om detta frivilligt, eftersom hemvärnet ju rekryteras på frivillig basis.

Utifrån att det i dag finns brist på utbildade officerare och att krigsorganisationen inte är bemannad fullt ut borde utgångspunkten vara att alla som genomgår militär grundutbildning också ska kunna krigsplaceras. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Stämmer det att personer pliktas in till militär grundutbildning utan att sedan kunna krigsplaceras, och är det i så fall ett rimligt resursutnyttjande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-08 Överlämnad: 2019-03-11 Anmäld: 2019-03-12 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga