Grundavdraget

Skriftlig fråga 2009/10:495 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 10 februari

Fråga

2009/10:495 Grundavdraget

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Centerpartiet vill avskaffa grundavdraget i skattesystemet. Partiet skriver: Grundavdraget innebär att ett stort belopp tas undan från kommunal inkomstbeskattning. Även om detta justeras genom statsbidrag, innebär avdraget att kommuner på sikt går miste om skatteintäkter vid tillväxt och ökad sysselsättning. Särskilt stort blir bortfallet i kommuner med hög skattesats, där grundavdraget är värt mer för den skattskyldige. Om grundavdraget ersätts av en statlig skatterabatt skulle många kommuner med höga skatter få bättre långsiktiga tillväxtförutsättningar, utan någon extra kostnad för staten. Hur denna förändring skulle betalas utan att den enskilde betalade mer i skatt eller att staten tillskjuter pengar framgår inte, ej heller dess kombination med skatteutjämning eller hur det blir med pensionärsskatten, som med förslaget skulle skärpas.

Avser finansministern att ta initiativ till att avskaffa grundavdraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-10 Anmäld: 2010-02-10 Svar anmält: 2010-02-18 Besvarad: 2010-02-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-18)