Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Skriftlig fråga 2019/20:255 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 19 januari 2017 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga om det behövs skärpta straffskalor för de allvarligaste fallen av upphovsrättsintrång och varumärkesintrång samt ta ställning till om åtalsbestämmelserna bör ändras för det fall att straffskalorna skärps.

Utredningen kom fram till att grovt brott, med särskild straffskala, bör införas för upphovsrättsintrång och varumärkesintrång – detta på grund av att det numera förekommer en betydande kommersiell och industriell piratverksamhet, ibland internationellt med kopplingar till annan grov brottslighet såsom narkotikabrott och människosmuggling, där brottsligheten också ofta sträcker sig över nationsgränserna.

Betänkandet lämnades till dåvarande ansvarigt statsråd Heléne Fritzon (S), men sedan förslaget skickades ut på remiss har ingenting hänt.

Upphovsrätt och varumärkesrätt har stor betydelse för kulturlivet, näringslivet och samhället i stort men skulle också kunna vara ett viktigt verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att gå vidare med förslagen som lämnades i betänkandet SOU 2018:6?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga