Grova trafikbrott

Skriftlig fråga 2020/21:1386 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Trafikbrott är en av de vanligaste formerna av brott som begås i Sverige. Förövarna gör det ofta vanemässigt, återfaller och utgör en fara för andra. Ofta är också droger inblandade. I många fall drabbas oskyldiga genom att skadas eller omkomma i samband med olyckor som orsakas av dessa ansvarslösa förare, och sorgen över en skadad eller omkommen anhörig drabbar varje år många familjer.

I en aktuell radiodokumentär, Döden på vägen, ges ett exempel på hur en individ kan begå en stor mängd trafikbrott utan att samhället har möjlighet att förhindra det. Slutligen sker en fruktansvärd olycka som dödar två personer och lämnar en familj i stor sorg

Sedan november 2019 har en utredning funnits på Morgan Johansson bord, i vilken det föreslås en del skärpta straff samt ett nytt trafikbrott med rubriceringen grov trafikbrottslighet. Utredningen har remitterats och remissvaren har inkommit i mars 2020. Från ett kristdemokratiskt perspektiv ser förslagen på lagändringar lovande ut, men tyvärr kan man konstatera att det på regeringens lista för våren 2021 inte finns med någon proposition om en straffskärpning för trafikbrott. Detta trots att det nu har gått över ett år sedan utredningens förslag om förändringar av lagen presenterades och att Morgan Johansson både i interpellationsdebatter och vid frågestunder har betonat att han ser frågan som prioriterad.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer en skärpning av lagen för trafikbrott att genomföras genom att en proposition enligt utredningens förslag lämnas till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-21 Överlämnad: 2021-01-22 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga