Grov kvinnofridskränkning

Skriftlig fråga 2018/19:758 av Louise Meijer (M)

Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Statistiken visar att antalet kvinnor som blir mördade av en närstående man har ökat. Enligt Brottsförebyggande rådet mördades 22 kvinnor av en närstående man förra året. Det är den högsta siffran på många år. Statistiken visar också att under 2018 anmäldes i snitt 36 misshandelsbrott om dagen där gärningsmannen och offret stod i nära relation med varandra.

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem. I dagsläget är minimistraffet för grov kvinnofridskränkning nio månaders fängelse. Först vid ett års fängelse inträder den så kallade fängelsepresumtionen. Vid grov kvinnofridskränkning bör presumtionen alltid vara fängelse och därför måste minimistraffet höjas till ett års fängelse.

Debatten om högre straff har under de senaste åren varit dominerande i svensk kriminalpolitik. Regeringen har genomfört en del straffskärpningar, men det har inte presenterats några förslag för att höja straffet för grov kvinnofridskränkning till ett år. Av vad som framgått finns det heller inga ambitioner från den feministiska regeringens sida att genomföra en sådan straffskärpning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Tänker ministern ta några initiativ med anledning av det som framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga